Το σύγχρονο βιβλίο ιστιοπλοΐας,
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ και ΝΑΥΤΟΣΥΝΗ

Σε 300 σελίδες (περίπου) και 178 κεφάλαια, με τρόπο απλό, σαφή, συστηματικό και πάνω απ’ όλα επαγωγικό, αναλύονται τα παρακάτω:

ΤΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ

 1. Γενικά
 2. Τα Βασικά Σημεία Αναφοράς ενός Σκάφους
 3. Ονοματολογία Τμημάτων και Εξαρτημάτων ενός Ιστιοφόρου Σκάφους
 4. Ιστιοφόρο Σκάφος τύπου Sloop
 5. Ονοματολογία της Μαΐστρας και της Genoa
 6. Ονοματολογία Μπαλονιού και Εξαρτισμού αυτού
 7. Χρήσιμα Στοιχεία για τα Πανιά
 8. Άλλοι Τύποι Ιστιοφόρων Σκαφών, ανάλογα με την Ιστιοφορία τους
 9. Κυριότεροι Ναυτικοί Όροι και Παραγγέλματα (σε διάλεκτο ’’Ελληνοβαρβαρική’’)
 10. Ανεμολόγιο
 11. Χρήσιμοι Ναυτικοί Κόμποι
 12. Δεξιήνεμο – Αριστερήνεμο Σκάφος
 13. Πλεύσεις Ιστιοφόρου Σκάφους
 14. Μερικά Παραδείγματα – Προβλήματα
 15. Αναστροφή (Τack) ενός Ιστιοφόρου σκάφους
 16. Υποστροφή (Μπότζα, Τσίμα) ενός Ιστιοφόρου σκάφους
 17. Μερικά Παραδείγματα – Προβλήματα
 18. Στοιχεία Ευστάθειας Σκαφών
 19. Ευστάθεια Σύγχρονων Ιστιοφόρων Σκαφών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

 1. Χρήσιμες Έννοιες
 2. Νόμος της Συνέχειας
 3. Νόμος του Bernoulli
 4. Μερικές Χαρακτηριστικές Εφαρμογές του νόμου Bernoulli
 5. Εφαρμογή του νόμου Bernoulli σε ένα Πανί
 6. Αποκόλληση Ροής (Στολάρισμα του Πανιού)
 7. Φάτσα – Σιγόντο
 8. Φαινόμενος Άνεμος
 9. Διαβάθμιση του Αληθούς Ανέμου
 10. Παρέκκλιση του Φαινόμενου Ανέμου
 11. Παιχνίδια του Ανέμου (Επίδραση της Ξηράς)

ΤΟ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΙΩΝ (Γενικά για Genoa και Μαΐστρα)

 1. Γενικά
 2. Η Θέση των Πανιών (Genoa και Μαΐστρας) σε Πλεύση Όρτσα
 3. Η Θέση των Πανιών (Genoa και Μαΐστρας) σε Πλεύση Πλαγιοδρομία
 4. Η Θέση των Πανιών (Genoa και Μαΐστρας) σε Πλεύσεις Δευτερόπρυμα και Κατάπρυμα
 5. Το (Μέγιστο) Βάθος
 6. Η Θέση του (Μεγίστου) Βάθους
 7. Η Γωνία του Χείλους Προσβολής
 8. Η Σημασία του Βάθους και της Θέσης Βάθους στις Κλειστές Πλεύσεις
 9. Το Άνοιγμα (Τwist)του Αετού
 10. Γενικές Παρατηρήσεις
 11. Παρατηρήσεις για τις Κλειστές Πλεύσεις και Ιδιαίτερα για τα Όρτσα
 12. Παρατηρήσεις για τις Ανοιχτές Πλεύσεις
 13. Αλληλοεπίδραση Genoa και Μαΐστρας σε Πλεύσεις από Όρτσα μέχρι και Πλαγιοδρομία

ΤΟ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ GENOA

 1. Τα Συστήματα Ρύθμισης (Controls) της Genoa
 2. Επενέργεια της Σκότας
 3. Επενέργεια του Μανταριού
 4. Επενέργεια Θέσης του Τrack (Βαγονάκι)
 5. Επενέργεια του Επιτόνου και των Βαρδαριών
 6. Τα Ανεμούρια (Telltales) της Genoa
 7. Ρύθμιση της Ακριβούς Θέσης του Track της Σκότας της Genoa, με τη Βοήθεια των Τelltales
 8. Συνοπτική Παρουσίαση Επενέργειας των Συστημάτων Ρύθμισης (Controls) της Genoa
 9. Επισημάνσεις για το Τριμάρισμα της Genoa στα Όρτσα (και στις Κλειστές Πλεύσεις)

ΤΟ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΜΑΪΣΤΡΑΣ

 1. Τα Συστήματα Ρύθμισης (Controls) της Μαΐστρας
 2. Επενέργεια της Σκότας
 3. Επενέργεια του Traveller (Track) του Σιδηροδρόμου της Σκότας
 4. Επενέργεια του Μανταριού και του Cunningham
 5. Επενέργεια του Outhaul
 6. Επενέργεια του Boom Vang
 7. Επενέργεια της Κάμψης του Ιστού
 8. Τα Ανεμούρια (Telltales) της Μαΐστρας
 9. Συνοπτική Παρουσίαση Επενέργειας των Συστημάτων Ρύθμισης (Controls) της Μαΐστρας
 10. Επισημάνσεις για το Τριμάρισμα της Μαΐστρας στα Όρτσα (και στις Κλειστές Πλεύσεις)

ΤΟ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ

 1. Γενικά
 2. Κατηγορίες Μπαλονιών
 3. Συμμετρικά και Ασύμμετρα Μπαλόνια
 4. Τα Συστήματα Ρύθμισης (Controls) του Συμμετρικού Μπαλονιού
 5. Ροή του φαινόμενου Ανέμου γύρω από ένα Μπαλόνι, σε Πλεύση Πλαγιοδρομία
 6. Ροή του φαινόμενου Ανέμου γύρω από ένα Μπαλόνι, σε Πλεύσεις Δευτερόπρυμα και Κατάπρυμα
 7. Προβαλλόμενη Επιφάνεια και Βάθος Μπαλονιών
 8. Γενικές Αρχές Τριμαρίσματος του Συμμετρικού Μπαλονιού
 9. Δευτερόπρυμα-Κατάπρυμα με Ασθενή και Μέτριο Άνεμο
 10. Δευτερόπρυμα-Κατάπρυμα με Δυνατό Άνεμο
 11. Πλαγιοδρομία με Ασθενή και Μέτριο Άνεμο
 12. Πλαγιοδρομία με Δυνατό άνεμο

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

 1. Κέντρο Ιστιοφορίας και Κέντρο Πλευρικής Αντίστασης
 2. Ισορροπία του Σκάφους
 3. Το Broach
 4. Επενέργεια της Μεγάλης Κλίσης
 5. Μουδάρισμα των Πανιών (Μείωση Ιστιοφορίας)

ΔΚΑΣ (Διεθνείς Κανονισμοί προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα)

 1. Γενικά
 2. Σκοπός των ΔΚΑΣ
 3. ΚΑΝΟΝΑΣ 1: Εφαρμογή
 4. ΚΑΝΟΝΑΣ 2: Ευθύνη
 5. ΚΑΝΟΝΑΣ 3: Γενικοί Ορισμοί
 6. ΚΑΝΟΝΑΣ 4: Εφαρμογή
 7. ΚΑΝΟΝΑΣ 5: Επιτήρηση
 8. ΚΑΝΟΝΑΣ 6: Ασφαλής Ταχύτητα
 9. ΚΑΝΟΝΑΣ 7: Κίνδυνος Σύγκρουσης
 10. ΚΑΝΟΝΑΣ 8: Χειρισμοί προς Αποφυγή Σύγκρουσης
 11. ΚΑΝΟΝΑΣ 9: Στενοί Δίαυλοι
 12. ΚΑΝΟΝΑΣ 10: Συστήματα Διαχωρισμού (Θαλάσσιας) Κυκλοφορίας
 13. ΚΑΝΟΝΑΣ 11: Εφαρμογή
 14. ΚΑΝΟΝΑΣ 12: Ιστιοφόρα Σκάφη
 15. ΚΑΝΟΝΑΣ 13: Προσπέρασμα
 16. ΚΑΝΟΝΑΣ 14: Περίπτωση Αντιθέτων Πορειών
 17. ΚΑΝΟΝΑΣ 15: Περίπτωση Διασταύρωσης Πορειών
 18. ΚΑΝΟΝΑΣ 16: Χειρισμός από το Φυλάσσον Σκάφος
 19. ΚΑΝΟΝΑΣ 17: Χειρισμός από το Φυλασσόμενο Σκάφος
 20. ΚΑΝΟΝΑΣ 18: Ευθύνες Μεταξύ Σκαφών
 21. ΚΑΝΟΝΑΣ 19: Διαγωγή Σκαφών υπό Περιορισμένη Ορατότητα
 22. ΚΑΝΟΝΑΣ 20: Εφαρμογή
 23. ΚΑΝΟΝΑΣ 21: Ορισμοί
 24. ΚΑΝΟΝΑΣ 22: Ορατότητα Φανών
 25. ΚΑΝΟΝΑΣ 23: Μηχανοκίνητα Σκάφη εν Πλω
 26. ΚΑΝΟΝΑΣ 24: Ρυμούλκηση και Ώθηση
 27. ΚΑΝΟΝΑΣ 25: Ιστιοφόρα Σκάφη εν Πλω και Κωπήλατα Σκάφη
 28. ΚΑΝΟΝΑΣ 26: Αλιευτικά Σκάφη
 29. ΚΑΝΟΝΑΣ 27: Ακυβέρνητα Σκάφη ή Σκάφη Περιορισμένης Ικανότητας Χειρισμών
 30. ΚΑΝΟΝΑΣ 28: Σκάφη Εμποδιζόμενα από το Βύθισμά τους
 31. ΚΑΝΟΝΑΣ 29: Πλοηγίδες
 32. ΚΑΝΟΝΑΣ 30: Αγκυροβολημένα Σκάφη και Σκάφη Προσαραγμένα
 33. ΚΑΝΟΝΑΣ 31: Υδροπλάνα
 34. ΚΑΝΟΝΑΣ 32: Ορισμοί
 35. ΚΑΝΟΝΑΣ 33: Όργανα Παραγωγής Ηχητικών Σημάτων
 36. ΚΑΝΟΝΑΣ 34: Σήματα Χειρισμών και Προειδοποίησης
 37. ΚΑΝΟΝΑΣ 35: Ηχητικά Σήματα σε Περιορισμένη Ορατότητα
 38. ΚΑΝΟΝΑΣ 36: Σήματα για Προσέλκυση Προσοχής
 39. ΚΑΝΟΝΑΣ 37 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Σήματα Κινδύνου

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

 1. Γενικά για Χειρισμούς Σκαφών
 2. Η Ταχύτητα στους Χειρισμούς
 3. Η Επίδραση του Ανέμου
 4. Πηδάλιο
 5. Πόλος (Άξονας) Στροφής
 6. Κύκλος Στροφής
 7. Ο Έλικας (Προπέλα)
 8. Μέσα Αγκυροβολίας (Μικρών Σκαφών)
 9. Αγκυροβολία (Μικρών Σκαφών)
 10. Πρυμνοδέτηση (Μικρών Σκαφών)
 11. Προδέτηση (Μικρών Ιστιοφόρων Σκαφών)
 12. Πλαγιοδέτηση (Πλεύρισμα, Παραβολή) Μικρού Σκάφους

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Καταστάσεις Κινδύνου και Ανάγκης, Εξοπλισμός Ασφαλείας, Επικοινωνία με VHF/DSC , Ευθύνες Κυβερνήτη)

 1. Γενικές Αρχές Ασφαλείας
 2. Σύγκρουση με Άλλο Σκάφος
 3. Προσάραξη
 4. Πυρκαγιά
 5. Εισροή Θαλάσσιου Ύδατος
 6. Πλους σε Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες
 7. Εγκατάλειψη Σκάφους
 8. Πτώση Ανθρώπου στη Θάλασσα
 9. Ρυμούλκηση
 10. Άλλες Καταστάσεις Κινδύνου/Ανάγκης
 11. Καθήκοντα Κυβερνήτη
 12. Γενικές Αρχές Επικοινωνίας με Ασύρματο Πομποδέκτη VHF/DSC
 13. Σήματα Κινδύνου και Ασφάλειας (MAYDAY, ALARM SIGNAL, PAN–PAN, SECURITE)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Εισαγωγή
 2. Βαρομετρική (Ατμοσφαιρική) Πίεση
 3. Ισοβαρείς Καμπύλες
 4. Άνεμος
 5. Ετησίες (Μελτέμια)
 6. Ημερήσιοι Άνεμοι (Αύρες)
 7. Νέφη (Σύννεφα)
 8. Κάποια Επικίνδυνα Φαινόμενα
 9. Πρόγνωση του Καιρού

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Κατηγορίες Ναυτιλίας
 3. Τα Προβλήματα της Ναυτιλίας
 4. Παράλληλοι και Μεσημβρινοί
 5. Γεωγραφικές Συντεταγμένες
 6. Απόσταση στη Ναυτιλία
 7. Κατευθύνσεις στη Ναυτιλία
 8. Η Μαγνητική Πυξίδα
 9. Απόκλιση της Μαγνητικής Πυξίδας
 10. Παρεκτροπή και Παραλλαγή της Μαγνητικής Πυξίδας
 11. Διόρθωση (Μαγνητικών) Πορειών
 12. Διόρθωση (Μαγνητικών) Απόλυτων Διοπτεύσεων
 13. Πυρσοί
 14. Αναγνώριση των Πυρσών
 15. Προβολές Χαρτών
 16. Μερκατορικοί Χάρτες
 17. Στίγμα Επάνω σε ένα Μερκατορικό Χάρτη
 18. (Αληθής) Πορεία Επάνω σε ένα Μερκατορικό Χάρτη
 19. (Αληθής) Απόλυτη Διόπτευση Επάνω σε ένα Μερκατορικό Χάρτη
 20. Απόσταση Επάνω σε ένα Μερκατορικό Χάρτη
 21. Σύγχρονοι Ναυτικοί Χάρτες
 22. Greek Waters Pilot
 23. Ακτοπλοΐα (Γενικά)
 24. Γραμμές Θέσεως στην Ακτοπλοΐα
 25. Εύρεση (Ακριβούς) Στίγματος κατά την Ακτοπλοΐα

ΑΓΓΛΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

 1. Γλωσσάρι Χρήσιμων Αγγλικών Λέξεων-Όρων