ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ και ΝΑΥΤΟΣΥΝΗ,

2η Έκδοση, 2019, 416 σελίδες,
όλα τα μυστικά της ιστιοπλοΐας, … απλά, μεθοδικά, κατανοητά !

Σε 416 σελίδες και 180 κεφάλαια, με τρόπο απλό, σαφή, συστηματικό και πάνω απ’ όλα επαγωγικό, αναλύονται τα παρακάτω:

Το ιστιοφόρο σκάφος

 1. Γενικά
 2. Βασικά σημεία αναφοράς και διαστάσεις ενός σκάφους
 3. Ονοματολογία τμημάτων και εξαρτημάτων ιστιοφόρου σκάφους
 4. Ιστιοφόρο σκάφος τύπου sloop
 5. Ονοματολογία μαΐστρας και genoa
 6. Ονοματολογία μπαλονιού και εξαρτισμού αυτού
 7. Χρήσιμα στοιχεία για τα πανιά
 8. Τύποι ιστιοφόρων σκαφών
 9. Ναυτικοί όροι και παραγγέλματα
 10. Ανεμολόγιο
 11. Χρήσιμοι ναυτικοί κόμποι
 12. Δεξιήνεμο – Αριστερήνεμο Σκάφος
 13. Πλεύσεις
 14. Προβλήματα - παραδείγματα
 15. Αναστροφή (tack)
 16. Υποστροφή (μπότζα, τσίμα)
 17. Προβλήματα - παραδείγματα
 18. Στοιχεία ευστάθειας σκαφών
 19. Ευστάθεια ιστιοφόρων σκαφών

Στοιχεία αεροδυναμικής

 1. Νόμος της συνέχειας
 2. Νόμος του Bernoulli
 3. Μερικές χαρακτηριστικές εφαρμογές του νόμου Bernoulli
 4. Εφαρμογή του νόμου Bernoulli σε ένα πανί
 5. Αποκόλληση ροής (στολάρισμα του πανιού)
 6. Φάτσα – σιγόντο
 7. Φαινόμενος άνεμος
 8. Διαβάθμιση του αληθούς ανέμου
 9. Παρέκκλιση του φαινόμενου ανέμου
 10. Παιχνίδια του ανέμου (επίδραση της ξηράς)

Το τριμάρισμα των πανιών (γενικά για genoa και μαΐστρα)

 1. Γενικά
 2. Η θέση των πανιών στα όρτσα
 3. Η θέση των πανιών στην πλαγιοδρομία
 4. Η θέση των πανιών στα δευτερόπρυμα και κατάπρυμα
 5. Το (μέγιστο) βάθος
 6. Η θέση του (μεγίστου) βάθους
 7. Η γωνία του χείλους προσβολής
 8. Η σημασία του βάθους και της θέσης βάθους στις κλειστές πλεύσεις
 9. Το άνοιγμα (twist) του αετού
 10. Παρατηρήσεις για τις κλειστές πλεύσεις
 11. Παρατηρήσεις για τις ανοικτές πλεύσεις
 12. Αλληλοεπίδραση genoa και μαΐστρας

Το τριμάρισμα της genoa

 1. Τα συστήματα ρύθμισης της genoa
 2. Επενέργεια της σκότας
 3. Επενέργεια του μανταριού
 4. Επενέργεια θέσης του track
 5. Επενέργεια του επιτόνου και των βαρδαριών
 6. Τα ανεμούρια (telltales) της genoa
 7. Ρύθμιση ακριβούς θέσης του track
 8. Συνοπτική παρουσίαση επενέργειας συστημάτων ρύθμισης της genoa
 9. Επισημάνσεις για το τριμάρισμα της genoa σε κλειστές πλεύσεις

Το τριμάρισμα της μαΐστρας

 1. Τα συστήματα ρύθμισης της μαΐστρας
 2. Επενέργεια της σκότας
 3. Επενέργεια του traveller (track) του σιδηροδρόμου της σκότας
 4. Επενέργεια του μανταριού και του cunningham
 5. Επενέργεια του outhaul
 6. Επενέργεια του boom vang
 7. Επενέργεια της κάμψης του ιστού
 8. Τα ανεμούρια (telltales) της μαΐστρας
 9. Συνοπτική παρουσίαση επενέργειας συστημάτων ρύθμισης της μαΐστρας
 10. Επισημάνσεις για το τριμάρισμα της μαΐστρας σε κλειστές πλεύσεις

Το τριμάρισμα του μπαλονιού

 1. Γενικά
 2. Κατηγορίες μπαλονιών
 3. Συμμετρικά και ασύμμετρα μπαλόνια
 4. Τα συστήματα ρύθμισης του συμμετρικού μπαλονιού
 5. Ροή φαινόμενου ανέμου σε πλεύση πλαγιοδρομία
 6. Ροή φαινόμενου ανέμου σε πλεύσεις δευτερόπρυμα και κατάπρυμα
 7. Προβαλλόμενη επιφάνεια και βάθος μπαλονιών
 8. Γενικές αρχές τριμαρίσματος συμμετρικού μπαλονιού
 9. Δευτερόπρυμα και κατάπρυμα με ασθενή και μέτριο άνεμο
 10. Δευτερόπρυμα και κατάπρυμα με δυνατό άνεμο
 11. Πλαγιοδρομία με ασθενή και μέτριο άνεμο
 12. Πλαγιοδρομία με δυνατό άνεμο
 13. Το τριμάρισμα του ασύμμετρου μπαλονιού

Άλλα θέματα ιστιοπλοΐας

 1. Κέντρο ιστιοφορίας και κέντρο πλευρικής αντίστασης
 2. Ισορροπία σκάφους
 3. Το Broach
 4. Επενέργεια μεγάλης κλίσης
 5. Μουδάρισμα πανιών (μείωση ιστιοφορίας)
 6. Βασικοί χειρισμοί πανιών

Διεθνείς κανονισμοί προς αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα

 1. Γενικά
 2. Σκοπός των ΔΚΑΣ
 3. ΚΑΝΟΝΑΣ 1: Εφαρμογή
 4. ΚΑΝΟΝΑΣ 2: Ευθύνη
 5. ΚΑΝΟΝΑΣ 3: Γενικοί ορισμοί
 6. ΚΑΝΟΝΑΣ 4: Εφαρμογή
 7. ΚΑΝΟΝΑΣ 5: Επιτήρηση
 8. ΚΑΝΟΝΑΣ 6: Ασφαλής ταχύτητα
 9. ΚΑΝΟΝΑΣ 7: Κίνδυνος σύγκρουσης
 10. ΚΑΝΟΝΑΣ 8: Χειρισμοί προς αποφυγή σύγκρουσης
 11. ΚΑΝΟΝΑΣ 9: Στενοί δίαυλοι
 12. ΚΑΝΟΝΑΣ 10: Συστήματα διαχωρισμού (θαλάσσιας) κυκλοφορίας
 13. ΚΑΝΟΝΑΣ 11: Εφαρμογή
 14. ΚΑΝΟΝΑΣ 12: Ιστιοφόρα σκάφη
 15. ΚΑΝΟΝΑΣ 13: Προσπέρασμα
 16. ΚΑΝΟΝΑΣ 14: Περίπτωση αντιθέτων πορειών
 17. ΚΑΝΟΝΑΣ 15: Περίπτωση διασταύρωσης πορειών
 18. ΚΑΝΟΝΑΣ 16: Χειρισμός από το φυλάσσον σκάφος
 19. ΚΑΝΟΝΑΣ 17: Χειρισμός από το φυλασσόμενο σκάφος
 20. ΚΑΝΟΝΑΣ 18: Ευθύνες μεταξύ σκαφών
 21. ΚΑΝΟΝΑΣ 19: Διαγωγή σκαφών υπό περιορισμένη ορατότητα
 22. ΚΑΝΟΝΑΣ 20: Εφαρμογή
 23. ΚΑΝΟΝΑΣ 21: Ορισμοί
 24. ΚΑΝΟΝΑΣ 22: Ορατότητα φανών
 25. ΚΑΝΟΝΑΣ 23: Μηχανοκίνητα σκάφη εν πλω
 26. ΚΑΝΟΝΑΣ 24: Ρυμούλκηση και ώθηση
 27. ΚΑΝΟΝΑΣ 25: Ιστιοφόρα σκάφη εν πλω και κωπήλατα σκάφη
 28. ΚΑΝΟΝΑΣ 26: Αλιευτικά σκάφη
 29. ΚΑΝΟΝΑΣ 27: Ακυβέρνητα σκάφη ή σκάφη περιορισμένης ικανότητας χειρισμών
 30. ΚΑΝΟΝΑΣ 28: Σκάφη εμποδιζόμενα από το βύθισμά τους
 31. ΚΑΝΟΝΑΣ 29: Πλοηγίδες
 32. ΚΑΝΟΝΑΣ 30: Αγκυροβολημένα σκάφη και σκάφη προσαραγμένα
 33. ΚΑΝΟΝΑΣ 31: Υδροπλάνα
 34. ΚΑΝΟΝΑΣ 32: Ορισμοί
 35. ΚΑΝΟΝΑΣ 33: Όργανα παραγωγής ηχητικών σημάτων
 36. ΚΑΝΟΝΑΣ 34: Σήματα χειρισμών και προειδοποίησης
 37. ΚΑΝΟΝΑΣ 35: Ηχητικά σήματα σε περιορισμένη ορατότητα
 38. ΚΑΝΟΝΑΣ 36: Σήματα για προσέλκυση προσοχής
 39. ΚΑΝΟΝΑΣ 37 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Σήματα κινδύνου

Ναυτική τέχνη

 1. Γενικά για χειρισμούς σκαφών
 2. Η ταχύτητα στους χειρισμούς
 3. Η επίδραση του ανέμου
 4. Πηδάλιο
 5. Πόλος στροφής
 6. Κύκλος στροφής
 7. Ο Έλικας (προπέλα)
 8. Μέσα αγκυροβολίας (μικρών σκαφών)
 9. Αγκυροβολία (μικρών σκαφών)
 10. Πρυμνοδέτηση (μικρών σκαφών)
 11. Προδέτηση (μικρών σκαφών)
 12. Πλαγιοδέτηση (μικρών σκαφών

Ασφάλεια και επικοινωνία

 1. Γενικές αρχές ασφαλείας
 2. Σύγκρουση με άλλο σκάφος
 3. Προσάραξη
 4. Πυρκαγιά
 5. Εισροή θαλάσσιου ύδατος
 6. Πλους σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 7. Εγκατάλειψη σκάφους
 8. Πτώση ανθρώπου στη θάλασσα
 9. Ρυμούλκηση
 10. Άλλες καταστάσεις κινδύνου και ανάγκης
 11. Καθήκοντα κυβερνήτη
 12. Γενικές αρχές επικοινωνίας με ασύρματο πομποδέκτη VHF/DSC
 13. Σήματα κινδύνου και ασφάλειας (Mayday, Alarm Signal, Pan-Pan, Securite)

Στοιχεία μετεωρολογίας

 1. Εισαγωγή
 2. Βαρομετρική (ατμοσφαιρική) πίεση
 3. Ισοβαρείς καμπύλες
 4. Άνεμος
 5. Ετησίες (Μελτέμια)
 6. Ημερήσιοι άνεμοι (αύρες)
 7. Νέφη (σύννεφα)
 8. Κάποια επικίνδυνα φαινόμενα
 9. Πρόγνωση του καιρού

Ναυτιλία

 1. Εισαγωγή
 2. Κατηγορίες ναυτιλίας
 3. Τα προβλήματα της ναυτιλίας
 4. Παράλληλοι και μεσημβρινοί
 5. Γεωγραφικές συντεταγμένες
 6. Απόσταση στη ναυτιλία
 7. Κατευθύνσεις στη ναυτιλία
 8. Η μαγνητική πυξίδα
 9. Απόκλιση της μαγνητικής πυξίδας
 10. Παρεκτροπή και παραλλαγή της μαγνητικής πυξίδας
 11. Διόρθωση πορειών
 12. Διόρθωση διοπτεύσεων
 13. Πυρσοί
 14. Αναγνώριση των πυρσών
 15. Προβολές χαρτών
 16. Μερκατορικοί χάρτες
 17. Στίγμα επάνω σε έναν μερκατορικό χάρτη
 18. Πορεία επάνω σε έναν μερκατορικό χάρτη
 19. Απόλυτη διόπτευση επάνω σε έναν μερκατορικό χάρτη
 20. Απόσταση επάνω σε έναν μερκατορικό χάρτη
 21. Σύγχρονοι ναυτικοί χάρτες
 22. Greek waters pilot
 23. Ακτοπλοΐα (γενικά)
 24. Γραμμές θέσεως στην ακτοπλοΐα
 25. Εύρεση (ακριβούς) στίγματος κατά την ακτοπλοΐα

Αγγλικό γλωσσάρι και ετυμολογία

 1. Γλωσσάρι χρήσιμων αγγλικών λέξεων και όρων
 2. Ετυμολογία «ναυτικών» λέξεων